Ceny produktów rolnych

 

Ceny produktów rolnych są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów.

Cen produktów rolnych ogłaszanych co miesiąc przez GUS nie należy traktować jako podstawy do analizy konkretnego gospodarstwa. Są jedynie przykładem sposobu obliczania rentowności gospodarstwa. Nie należy zatem mylić faktycznych własnych obliczeń opartych na konkretnych cenach zbytu z kalkulacjami, które są pomocne przy prowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji.

Ceny produktów rolnych wg GUS

Styczeń 2017

Luty 2017

Marzec 2017

Kwiecień 2017

Maj 2017

Czerwiec 2017

Lipiec 2017