Dęby Łąckie

W liczącym około 300 hektarowym kompleksie leśnym Łącko, na powierzchni około 6 hektarów rosną 33 wspaniałe dęby które tworzą „MAŁY ROGALIN” .- pomniki przyrody, których wiek określany jest na 350 lat. Każdy z nich jest niemym świadkiem historii minionego czasu. Każdy z dębów jest wspaniały swym wyglądem, majestatyczny i piękny. Patrzymy na nie i podziwiamy, są jeszcze w dobrej kondycji zdrowotnej, chociaż niektóre z nich już okaleczył ząb czasu. Te chore, dziuplaste są domem mieszkalnym dla wielu ptaków takich jak sowy, dzięcioły oraz zwierząt jak kuny czy wiewiórki. W gałęziach rozłożystych konarów zakładają swe gniazda ptaki śpiewające.

Wygląd potężnych pni, olbrzymich konarów budzi podziw i zachwyt.
 
Taki teren wodno – leśny jest wspaniałym środowiskiem i siedliskiem, w którym występuje bardzo różnorodny i liczny stan ptactwa wodnego i dzikich zwierząt.