Turystyka i rekreacja

Podnoszenie rangi turystyki wiejskiej i agroturystyki jest szczególnie istotne w kontekście zachowania struktury przestrzennej, społecznej i gospodarczej wsi oraz realizowania przez gospodarstwa rolne publicznej misji w zakresie kształtowania świadomości obywatelskiej o rolnictwie, łowiectwie, gospodarce rolno-spożywczej oraz dziedzictwie kulturowym polskiej wsi.

Oferta wypoczynku w Łącku obejmuje szerokie spektrum propozycji, które dostępne są dla wszystkich grup polskiego społeczeństwa oraz turystów z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń,

Łącko promuje na równym poziomie turystykę kulturową - poprzez edukację, rozrywkę i emocje jak i aktywną – na przykład rowerową i wodną – czy zdrowotną na przykład Nordic Walking i strzelectwo, z jednoczesnym zachowaniem dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.