Azbest - na wnioski UM w Pakości czeka do 9 maja 2024

7 maja 2024 r. Burmistrz Pakości zaprasza mieszkańców do składania deklaracji o zamiarze przystąpienia w 2024 r. do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy Pakość. Deklaracje na 2024 r. można składać do 9 maja 2024 r.

Jednocześnie informują, że  uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z budynku (pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) i pokrycie kosztów dokumentacji projektowej również należy do obowiązków właścicieli budynków. Wymagane zezwolenia należy załączyć do deklaracji przystąpienia do programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

2 dni na załatwienie w/w formalności - super

Komentarze

Warto przeczytać