Zebranie sołeckie w sprawie Funduszu sołeckiego na rok 2022 oraz zmian funduszu na rok 2021

Na sali strzelnicy PZŁ 28 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 z następującym programem

 1. Przywitanie mieszkańców,Wybór prowadzącego Zebrania i protokolanta,
 2. Stwierdzenie ważności Zebrania,
 3. Przedstawienie planu Zebrania,
 4. Zatwierdzenie planu Zebrania przez mieszkańców,
 5. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego spotkania;
 6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji z funduszu sołeckiego,
 7. Przedstawienie projektu uchwały wraz z wnioskiem do funduszu sołeckiego,
 8. Dyskusja nad wnioskiem,
 9. Przyjęcie uchwały o przyjęciu wniosku do funduszu sołeckiego,
 10. Wolne wnioski,
 11. Zamknięcie obrad.

Uwaga: Z zebrania będzie prowadzona transmisja internetowa.

(Jawność zebrań wiejskich  jest więc równoznaczna z możliwością ich nagrywania. Skoro każdy może uczestniczyć w obradach zebrania wiejskiego (również w charakterze obserwatora), to również dopuszczalne jest, a wręcz wskazane, rejestrowanie tych obrad celem dokonania przekazu szerszej liczbie obywateli.)

Komentarze