Aktualności

Praca Radnego miasta i gminy Pakość
Praca radnych jest bardzo odpowiedzialna i ważna, ponieważ mamy wpływ na życie i funkcjonowanie całej gminy. Lokalni samorządowcy decydują o konkretnych kwestiach inwestycyjnych, edukacyjnych, społecznych czy gospodarczych. Głosują, czy warto przeznaczyć fundusze gminne na daną sprawę, a ich praca ...
Czytaj dalej
Przekazanie budżetu na 2023 rok
Zgodnie z procedurą 15 listopada 2022 r. Burmistrz Pakości Zbigniew Groń przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta – Tomaszowi Oset  projekt budżetu na 2023 r.  Obaj panowie zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed samorządem, wyrażając przekonanie o kontynuacji dobrej współpracy między Burmistrzem a R...
Czytaj dalej
Dzień seniora
Miałem dzisiaj zaszczyt brać udział w spotkaniu z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora, które odbyło się 8 listopada 2022 r w OKiT w Pakości. Do Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości przyszli ci, dla których wiek nie jest przeszkodą w aktywności, którzy chcą się rozwijać i poznawać nowe oso...
Czytaj dalej
11 Listopada - Wywieś flagę narodową z okazji Święta Niepodległości
11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu – Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywat...
Czytaj dalej