Zwrot akcyzy za paliwo

Rolnicy użytkujący grunty rolne na terenie gminy Pakość mogą odzyskać część podatku akcyzowego, jaki zawarty jest w cenie oleju napędowego (Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych).

Aby uzyskać zwrot, należy w terminie od 1 lutego do 28 lutego br. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w kwietniu br. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości lub przelewem bankowym na rachunek podany we wniosku.

 

Ulotka informacyjna