Prognoza
pogody dla okolicy
12° deszcz
1 022 hPa
13km/h SW
5mm 95%
Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Jest wybierany przez ogół mieszkańców, a jego ...
Czytaj dalej
Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych...
Czytaj dalej
Zebranie sołeckie 18 maja 2018 r.   W piątek 18 maja 2018 r w świetlicy Yacht Clubu w Łącku odbyło się zebranie wiejskie. Zebran...
Czytaj dalej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ PODCZAS Festynu wiejskiego z okazji Dnia Łącka w dn...
Czytaj dalej
 Problem bezprawnego korzystania z lasu w postaci zaśmiecania, składowania, wylewania nieczystości przybiera coraz silniejszą skal...
Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Wydarzenia

Gospodarzem gminnych dożynek w 2018r. będzie sołectwo Rybitwy, a miejscem uroczystości dożynkowych Kalwaria Pakoska
Czytaj dalej
Zebranie Sołeckie
Rada sołecka wsi Łącko w dniu 22 kwietnia 2018 r ustaliła termin ZEBRANIA SOŁECKIEGO na dzień 18 maja 2018 r o godzinie 18:00. Te...
Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wydarzenia