W ostatnich dniach Polska stała się najważniejszym krajem chwilowo docelowym dla ukraińskich migrantów. Liczbę obywateli Ukrainy o...
Czytaj dalej
Z przyjem­no­ścią infor­mujemy, że kon­kurs plastyczny pt. „Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska” zorg...
Czytaj dalej
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łącko. CELE KONKURSU: • zachęcenie uczniów do poznawania przyrod...
Czytaj dalej
Udział liczby interpelacji radnych, którą uznaje się za formę kontroli władzy samorządowej przez przedstawicieli lokalnego społecz...
Czytaj dalej
W dniu 24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na...
Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Wydarzenia

Na sali strzelnicy PZŁ 28 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 z następującym programem Przywitanie mieszkańców,Wybór prowadzącego...
Czytaj dalej
Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami adminis...
Czytaj dalej
Noc Kupały
Nad Jeziorem Mielno od godziny 19 odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie obchodów Dnia Łącka. Po zebraniu ognisko
Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wydarzenia