W dniu 24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na...
Czytaj dalej
Najważniejszymi czynnikami, wpływającymi  na jakość obsługi interesantów urzędów państwowych, oprócz terminowości załatwienia spra...
Czytaj dalej
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe  to bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld z...
Czytaj dalej
Pulujące Kobiety
W Polskim Związku Łowieckim  jest 4.394 kobiet. Pierwsze kobiety zaczęły być masowo myśliwymi w latach 70-tych kiedy wprowadzono o...
Czytaj dalej
Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwc...
Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Wydarzenia

Na sali strzelnicy PZŁ 28 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 z następującym programem Przywitanie mieszkańców,Wybór prowadzącego...
Czytaj dalej
Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami adminis...
Czytaj dalej
Noc Kupały
Nad Jeziorem Mielno od godziny 19 odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie obchodów Dnia Łącka. Po zebraniu ognisko
Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wydarzenia