Zabytki

Zespół dworski, XIX/XX w., nr rej.: A/440/1-2 z 11.04.1995

Dwór z 4 ćw. XIX w.
Wieś znana była niegdyś jako Łąsk, lub Lonsk. Do czasów zaborów wchodziła w skład klucza Łąsk, należącego do biskupów kujawskich. W XIX w. wybudowano tu obecny, parterowy dwór. Dwór eklektycznych o cechach klasycyzujących, z mieszkalnym poddaszem w jego szczytach. W osi wejściowej znajduje się portyk kolumnowy, zwieńczony trójkątnym frontonem. W części ogrodowej schody z tarasem. Drugi, ozdobny portyk kolumnowy z dużym tarasem, podtrzymujący balkon z balustradą tralkową znajduje się przy zachodnim szczycie dworu.

Park

Park z końca XIX w. o pow. 4,85ha. Park jest zadbany. o zachowanym układzie przestrzennym, powiązany widokowo z otoczeniem. Kompozycję parku wzbogacają aleje: lipowa, kasztanowa i brzozowa. Jedna z alejek prowadzi do samego jeziora Mielno. Rośnie tu prawie 500 drzew w wieku 100-130 lat. Dominują klony zwyczajne i klony jawory, kasztanowce białe, jesiony wyniosłe, oraz świerki. Do okazów pomnikowych można zaliczyć topolę białą rosnącą blisko jeziora, czy monumentalny dąb szypułkowy.