Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)

 Od czasu pojawienia się afrykańskiego pomoru świń (APŚ) we wschodniej UE na początku 2014 r. rozprzestrzenił się on lokalnie w populacji dzików, niezależnie od epidemii wśród świń domowych. Nie zaobserwowano korelacji między gęstością populacji dzików a zgłoszeniami przypadków w obszarze. Powodem pojawienia się wirusa wydaje się niski poziom bezpieczeństwa biologicznego w małych gospodarstwach; jednak bezpośredni kontakt świń z dzikami nie został zgłoszony. Ocenione zostały potencjalne strategie kontroli dzików mające na celu kontrolę APŚ. Po pierwsze, przeszukano opublikowaną literaturę pod względem dowodów zmian w demografii dzików po wdrożeniu poszczególnych strategii kontroli. Redukcja populacji dzików o ponad 60% w wyniku konwencjonalnego polowania nie została udokumentowana w Europie. Po drugie, podczas spotkania konsultacyjnego, 30 ekspertów określiło różne narzędzia kontroli populacji dzików do pośredniej walki z rozprzestrzenianiem się APŚ. W trzecim etapie, opracowany został epidemiologiczny model symulacyjny w celu porównania skutków wdrożenia indywidualnych narzędzi kontroli APŚ lub ich kombinacji. Model wykazał, że środki takie jak próby zmniejszenia populacji dzików o ponad 70% byłyby w teorii skuteczne w kontroli APŚ, lecz w praktyce byłyby niemożliwe do realizacji w jednym sezonie łowieckim. Z drugiej strony, konwencjonalne strategie kontroli, takie jak wdrożenie zakazu dokarmiania lub polowania na lochy, może skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się APŚ w obszarze kontroli dopiero po wielu latach stosowania. Model przewidywał, że kombinacja różnych narzędzi, takich jak wykluczenie kontaktu z padliną i intensyfikacja konwencjonalnego polowania, zmniejszenie reprodukcji w roku następnym o 30-40%, byłaby skuteczna w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się APŚ wśród dzików.

© European Food Safety Authority, 2015

Najczęściej zadawane pytania o ASF - (plik pdf do pobrania)

ARiMR wspiera rolników z terenów objętych ASF

O 100 tys. złotych wsparcia mogą starać się rolnicy z obszarów objętych Afrykańskim Pomorem Świń, którzy zrezygnowali z chowu świń i zaczynają nową działalność.O pomoc mogą się ubiegać wyłącznie ci rolnicy, którzy mają swoje gospodarstwa właśnie na terenach na których ujawnił się Afrykański Pomór Świń, na inwestycje związane z zaprzestaniem produkcji trzody chlewnej i podjęciem działalności pozarolniczej. Pomoc jest skierowana do rolników, ale również domowników i małżonków rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rolnik, który ubiega się o pomoc, musi dodatkowo w roku złożenia wniosku, albo w roku poprzednim, uzyskać płatności obszarowe.

Wsparcie wypłacane będzie w dwóch transzach. Pierwszą z nich - 80 tys. zł otrzyma rolnik - wnioskodawca, po wydaniu mu pozytywnej decyzji ARIMR, w ciągu 9 miesięcy od jej wydania. Kolejne 20 tys. zł dostanie po zakończeniu realizacji biznesplanu, na co rolnik ma trzy lata. Wnioski o przyznanie "Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" rolnicy z obszarów objętych Afrykańskim Pomorem Świń mogą składać do 28 lipca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.