Zielona szkoła, pomoc społeczna

Główne cele ZIELONEJ SZKOŁY W ŁĄCKU

1.czynny wypoczynek, poprawa sprawności fizycznej i stanu kondycji zdrowotnej dzieci
2.kształtowanie świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego i aktywnej postawy wobec jego ochrony
3.kształtowanie praktycznego wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennym działaniu
4.poznanie, pokochanie i szanowanie środowiska i krajobrazu Polski
5.rozwój zainteresowań, integracja między przedmiotowa
6.upowszechnienie aktywnych form wypoczynku                                                                                       

Realizacja zajęć będzie odbywać się w dwóch etapach.

Etap I będzie realizowany w formie zajęć edukacyjnych na terenie wsi Łącko w formie tzw. zielonej szkoły.

Etap II, stanowiący kontynuację I etapu, będzie odbywał się w formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy szkoły. W jego ramach przewiduje się realizację projektów edukacyjnych oraz ogólnopolskie konkursy ekologiczni/przyrodnicze.

 

Stowarzyszenie od 2016 roku współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości stawiając sobie za główne cele realizację programu, mającego na celu aktywną edukację ekologiczno-łowiecko-przyrodniczą dzieci i młodzieży

 

Warto przeczytać