Plan rozwoju na lata 2015-2019

Planowane kierunki rozwoju wsi Łącko na lata 2015 - 2019

 1. Wykonanie tablic informacyjnych, o zasobach i historii wsi
 2. Budowa chodników i ścieżek rowerowych
 3. Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną;
 4. Wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości sklepów w poziomie jezdni powiatowej wraz z jego oświetleniem;
 5. Wykonanie zatoki autobusowej przy przystanku w osi jezdni powiatowej;
 6. Utworzenie ścieżki turystycznej nad brzegiem jeziora;
 7. Budowa kładek wędkarskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół jeziora
 8. Leśna ścieżka edukacyjna z miejscem do odpoczynku gdzie można by organizować rożne spotkania czy imprezy integracyjne;
 9. Utwardzenie dróg wewnętrznych wsi
 10. Organizacja wyjazdów szkoleniowych o tematyce agroturystycznej i kulturowej
 11. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej od strzelnicy w stronę Rybitw
 12. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców wsi „Dni Łącka”
 13. Wykonanie folderów oraz strony internetowej promujących walory turystyczne wsi
 14. Remont figurki i krzyża wraz z zagospodarowaniem terenu wokół