Wystąpienie Przewodniczącej RM Pakość w dniu 26.03.2024 na koniec kadencji

Szanowni Państwo,

Dobiega końca kadencja burmistrza Pakości, a wraz z nią czas współkierowania (przez 2 lata) Gminą obecnej Rady Miejskiej. Patrząc w przeszłość, można obiektywnie stwierdzić, że za nami czas wytężonej pracy przepełnionej oddaniem w słusznej sprawie dla dobra tych, którzy nam zaufali oddając głos na nasze kandydatury.

Ze smutkiem jednak należy stwierdzić, że nie zawsze działania uczciwych członków Rady spotykały się z wzajemną aprobatą jak i z szacunkiem Włodarza Gminy. (czyli część Radnych było nieuczciwymi)  Nie może to przysłonić pozytywnych efektów naszej pracy dla dobra naszego miasta i całej gminy.

Podczas mijającej kadencji zmagaliśmy się z wieloma trudnościami; wspomnę tylko niektóre: pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, problemy z węglem, wzrostem cen energii i gazu, czego wymownym znakiem jest drożyzna i narastające problemy w różnych sektorach gospodarki.

Na tym tle jawi się człowiek i jego godność – z jednej strony dostrzegamy w naszej Gminie problem szybko starzejącego się społeczeństwa, osłabienie relacji międzyludzkich, zagrożenia płynące z niekontrolowanego rozwoju mediów społecznościowych, ale też problemy dotyczące mieszkalnictwa, zatrudnienia i rozwoju gospodarczego; co budzi frasobliwość w kontekście myśli o przyszłych pokoleniach.

Niestety naszą Gminę od wielu lat dotyka wielkie nieszczęście (nie zauważyłem) – chęć nieumiarkowanego bogacenia się jednych kosztem drugich (Marksizm) spowodowała pogwałcanie zasad sprawiedliwości społecznej i nieposzanowanie godności ludzkiej. Mieszkańcy Gminy Pakość coraz wyraźniej dostrzegają to negatywne zjawisko z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami. Odnoszę wrażenie, że im wyraźniej jest to zauważane, tym bardziej jest to lekceważone. Wobec takiej sytuacji nie można się poddawać, nawet jeśli w niwelowaniu tego problemu trzeba ubiegać się o pomoc poprzez środki masowego przekazu, gdyż człowiek został niejako zepchnięty na drugi plan a to przynosi wstyd Miastu i Gminie. (?)

Prawdą jest, że codzienna rzeczywistość życia nie jest łatwa i stawia nowe wyzwania. Wydaje się, że trudności można przezwyciężyć tylko przez wspólne wysiłki, zmierzające do ustalenia nowych zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Wyzwania te wymagają od ludzi dobrej woli, niezależnie od opcji politycznej, solidarnej i wielkodusznej współpracy w budowaniu dobra wspólnego.

Taka współpraca jednak nie może być oddzielona od wartości etycznych. Nasza Gmina przeżywała i nadal przeżywa, kolejne etap transformacji. Wiele zostało już zrobione. Wiele problemów, także tych, o których wcześniej wspominałam, czeka na rozwiązanie w nowej kadencji Rady Miejskiej.

Mamy w Pakości poważne problemy a jeden szczególnie. Wielkie dla Gminy wyzwanie to m.in.: walka z przestępczością (nie uważam aby przestępczość zorganizowana zagrażała mieszkańcom), bezpieczeństwo mieszkańców (osobiście nie czuję się zagrożony) , podniesienie poziomu życia seniorów, stworzenie zaplecza przyjaznego młodzieży, ochrona zdrowia, rozwój turystyki i sportu, budowa nowoczesnej infrastruktury oraz szeroko rozumiana promocja Gminy.

To ogromne pole do działania dla naszego samorządu i lokalnych środowisk. Tylko działając wspólnie, wykazując dobrą wolę, zaradność, przedsiębiorczość i uczciwość możemy osiągnąć sukces.

Z pewnym niepokojem mówię o trudnościach i kosztach przemian, które boleśnie obciążają najuboższych i najsłabszych oraz tych, którym przychodzi żyć w coraz skromniejszych warunkach i w niepewności jutra. Te trudne sprawy chcę położyć na sercu naszej społeczności lokalnej i zachęcić wszystkich do troski o dobro wspólne Gminy Pakość. Niech zapanuje duch solidarności, zgody i współpracy oraz autentycznej troski o dobro naszej Małej Ojczyzny.

Jak Państwo wiecie, mijająca kadencja wyjątkowo obfitowała w szereg ważnych wydarzeń o bardzo istotnym znaczeniu dla Gminy Pakość. Serdeczne podziękowania za wsparcie naszych starań składam wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom naszej Gminy zaangażowanych w jej dobro i rozkwit.

Apeluję do wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na pozytywną sytuację w naszej Gminie, abyśmy wiedzieli jak wiele zależy od nas, że musimy myśleć jak to uczynić razem, a nie obok siebie.

Wiemy co nas boli i potrafimy już rozpoznawać wyzwania stojące przed nami, ale brakuje nam wspólnej woli i determinacji, a także odpowiednich środków finansowych, aby tym potrzebom sprostać. To jest wyzwanie! To jest zadanie i to jest możliwe!

Na tę chwilę, nasza Gmina potrzebuje kreatywnej polityki, która wyjdzie poza dotychczasowe metody - spróbuje wykorzystać możliwości, wyobraźnię a także wrażliwość ludzi otwartych na budowanie lepszej przyszłości.

Chciałabym również w imieniu całej Rady Miejskiej podziękować za współpracę i uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej Dyrektorom wszystkich placówek oświatowych, Pani Kierownik Katarzynie Kurowskiej, Pani Agnieszce Chlebickiej Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych, Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej, Panu Mecenasowi Przemysławowi Juchaczowi, Panu Informatykowi Jackowi Malinowskiemu, Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości oraz mieszkańcom którzy czynnie uczestniczyli w sesjach gdzie wielokrotnie sytuacja tego wymagała.

U schyłku kadencji Rady Miejskiej w Pakości składam najlepsze, bardzo serdeczne, życzenia pomyślności.

Życzę Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy - sukcesów, dobrych dni, poczucia spełnienia. Życzę pokoju i miłości.

Joanna Błaszak

 

Komentarze