Wybory do Rady Miasta Pakości 2024

 „Są w Pakości ludzie z wiarą w siebie i swój pomysł, którzy tworzą nowe możliwości.

Są ludzie i rodziny wspierające Pakość a ich wartości podtrzymują życie naszej Gminy”

 

 TOMASZ OSET

 Spokojnie ponad podziałami dla Pakości

 

  1. Uporządkowana zieleń, zaplecze turystyczne - bary, restauracje i zapewnienie pielgrzymom i turystom miejsc noclegowych na Kalwarii Pakoskiej.
  2. Kanał i rzeka Noteć, obecnie ten szlak jest niedostępny ze względu na brak możliwości przebycia tamy na j. Pakoskim, brak pogłębiania co poprawiłoby żeglowność rzeki, ale i ułatwić odpływ wody z koryta i terenów zalewowych. Zarejestrowanie kąpieliska w Pakości.
  3. Turystyczna i rekreacyjna trasa (szlak) rowerowy Rybitwy-Łącko, który ułatwiłby mieszkańcom Pakości wygodne, bezpieczne, szybkie i atrakcyjne spędzenie czasu i po prostu wygodny, szybki i atrakcyjny przejazd między Pakością a jedynym kompleksem leśnym w gminie jaki znajduje się w Łącku.
  4. Włączenia istniejącej infrastruktury ( obiektów służących do rekreacji i sportu oraz terenów zielonych)  do planów strategicznego rozwoju gminy, Trwała dbałość o czystość, utrzymanie, o jakość obiektów i terenów kulturalno-rekreacyjnych powinna być głównym zainteresowaniem Referatu Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Sportu  Urzędu Gminy Pakość.

Takie są moje założenia. Czy będą możliwe do realizacji to pokaże życie.

Jeśli porównamy walkę o rząd dusz na szczeblu lokalnym do współzawodnictwa sportowego, to musimy uznać, że aby pojawić się na pozycji startowej trzeba się do zawodów zgłosić i być przez sędziów dopuszczonych. W przypadku reguł określonych w Kodeksie wyborczym sytuacja jest nawet nieco bardziej skomplikowana, bo zanim na karcie wyborczej pojawią się zarejestrowani kandydaci ubiegający się o mandaty w organach stanowiących samorządów wszystkich szczebli oraz organów wykonawczych gmin, w pierwszej kolejności muszą zarejestrować się komitety wyborcze, bo to one mają prawo zgłaszania w wyborach kandydatów.

Komentarze

Warto przeczytać