Oplaty za wodę i ścieki

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści Sp. z o.o. ogłasza na 2018 rok taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pakość zgod­nie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat:

  1. Cena za 1m3 dostar­czonej wody w Pako­ści — 3,01 zł brutto
  2. Cena za 1m3 dostar­czonej wody w Kościelcu — 3,01 zł brutto
  3. Cena za 1m3 dostar­czonej wody w Giebni — 4,14 zł brutto
  4. Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków w Pako­ści — 7,82 zł brutto
  5. Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków w Kościelcu — 6,94 zł brutto
  6. Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków do przy­domowej oczysz­czalni ścieków w Gorzanach — 6,48 zł brutto
  7. Stawka opłaty abonamen­towej dot. wodomierza głów­nego — 4,35 zł brutto
  8. Stawka opłaty abonamen­towej dot. osób korzystających z lokalu — 4,08 zł brutto