Aktualności

Migracja "wojenna" z Ukrainy
W ostatnich dniach Polska stała się najważniejszym krajem chwilowo docelowym dla ukraińskich migrantów. Liczbę obywateli Ukrainy obecnie przebywających w Polsce można szacować na co najmniej 1 mln. osób.  Borykająca się z niedoborem na rynku pracy Polska potrzebuje ukraińskiej migracji, zaś Ukraina ...
Czytaj dalej
Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska
Z przyjem­no­ścią infor­mujemy, że kon­kurs plastyczny pt. „Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska” zorganizowany przez Stowarzyszenie Łącko, pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego został roz­strzygnięty. W konkuresie brało udział 97 dzieci z trzech szkół p...
Czytaj dalej
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY PAKOŚĆ
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łącko. CELE KONKURSU: • zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk oraz zwrócenie uwagi na pracę myśliwych i wędkarzy w celu ochrony bioróżnorodności i uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożoną dziś bi...
Czytaj dalej
Udział radnych Pakości w komunikowaniu politycznym poprzez składanie interpelacji
Udział liczby interpelacji radnych, którą uznaje się za formę kontroli władzy samorządowej przez przedstawicieli lokalnego społeczeństwa można interpretować jako zainteresowania np. wydatkowaniem środków publicznych, kontrolą bieżącej pracy samorządu i jej funkcjonariuszy. Interpelacje radnych staj...
Czytaj dalej
Uchwała antysmogowa
W dniu 24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przedmiotowy akt prawa miejscowe...
Czytaj dalej