PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM

Starosta Powiatu Inowrocławskiego

Wiesława Pawłowska

 

Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

 W SPRAWIE BUDOWY CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCKO GMINA PAKOŚĆ

 

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko, jako przedstawiciele mieszkańców Łącko gm. Pakość wnosimy petycje w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2507C relacji Jaksice - Tuczno - Rybitwy na odcinku od m. Rybitwy do m. Łącko.

Jako przedstawiciele mieszkańców Łącka apelujemy do władz powiatu o uwzględnienie w planach inwestycyjnych oraz możliwego szybkiego wykonania pobocza w formie chodnika dla pieszych.

Z każdym rokiem na tym obszarze wzrasta liczba osób korzystających z drogi. Fakt ten powoduje nieustanne zwiększenie się natężenia ruchu samochodowego, który w ostatnich latach zwiększył się kilkukrotnie .Prócz samochodów, codziennie podążają tędy piesi: dorośli oraz dzieci , którzy zmierzają do szkoły, sklepu, kościoła, a także na przystanek autobusowy. Ponadto poruszają się nią biegacze oraz amatorzy nornic-walking, a także osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

 Podkreślając istotną rolę infrastruktury drogowej dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całego sołectwa – mieszkańcy Łącka chcieli przekazać na ten cel posiadane środki z funduszu sołeckiego w pełnej kwocie przypadającej na sołectwo Łącko na rok 2024. Niestety powołana przez Burmistrza Pakości Komisja ds. oceny wniosków negatywnie , zaopiniowała wniosek sołectwa Łącko z uwagi· brak podstaw do przeznaczenia funduszu sołeckiego:. na realizację przedsięwzięć dotyczących drogi powiatowej. Nie jest to zadanie własne gminy.

Ponadto koszty realizacji planowanego przedsięwzięcia. na ' odcinku drogi powiatowej od m: Łącko do .m: 'Rybitwy wg opinii Urzędu Gminy Pakość znacznie przekraczałyby dysponowane środki.

Radni Rady Miejskiej na posiedzeniu komisji większością głosów nie wyrazili zgody na zaplanowanie w budżecie gminy na rok 2024 w/w środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki wzdłuż drogi powiatowej relacji Rybitwy Łącko, z uwagi na to, iż zdaniem radnych w każdym sołectwie jest taka ścieżka do wykonania. Ponadto nie ma gwarancji, że Powiat Inowrocławski wyrazi zgodę i znajdzie środki finansowe na realizację tego zadania. Gmina wyda fundusze, które mogłyby być przeznaczone na inny cel.

Problem niezadowalającego standardu drogi powiatowej i gminnej, które służą sprawnemu i bezpiecznemu przemieszczaniu się mieszkańców w swoich rejonach stanowi istotną barierę rozwoju, obniżającą aktywność społeczną i gospodarczą wsi Łącko.

Życia ludzkiego nie da się przełożyć na kwoty finansowe, jak to ostatnio się zdarza, a każde życie uratowane poprzez właściwe inwestowanie środków publicznych jest najważniejsze. Prosimy Panią Starostę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Komentarze 2

Dawid Szelągowski
Obiecanki cacanki jak w sejmie dużo obiecują a na koniec tylko kasę biorą i nic nie robią . Chodnik z lacka do Pakości miał powstać dawno temu i nawet były ku temu podjęte kroki ale słowa sołtysa były takie “ ja nic z tym nie mogę zrobić bo to należy do powiatu “ i tak samo sprawa się miała z lampami od centrum łącka aż do rybitw i też się nie da bo nie więc jak tak ma to działać i wyglądać to może czas na zmiany bo łącko się rozwija i to już nie jest ta sama wioska co przed laty i każdy mógł by się tu dużo rozpisać ale każdy wie jakie tu mamy rządy i że nic konkretnego się tu nie dzieje
Renata Proskura
Witam wszystkich a przede wszystkim mieszkańców Sołectwa- Łacko. W związku z utratą funduszu soleckiego na na rok 2024.
Jako radna wystosowałam zapytanie na ostatniej sesji czy tą kwotę z funduszu można zabezpieczyć w budżecie gminy na rok 2024.W związku z tym na ostatniej komisji radni zdecydowali o zabezpieczeniu środków na konkretny cel. Zwracam się z prośbą do mieszkańców o złożenie propozycji do 12 .12.2023r. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.
Możecie np.lampy doposażyć plac,świetlicę kupić coś na konkretny cel. Najlepiej iść do urzędu do 12 stego i wszystkiego się dowiedzieć, bo jak nie będzie wniosku do budżetu a będzie już zatwierdzony to żadnych środków nie będzie .