Podsumowanie roku 2023

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z wieloma bezpodstawnymi oczernianiami, mobbingiem, niekiedy wręcz szkalowaniami i zniszczeniem publicznym niektórych osób, którzy po uniewinnieniu starają się walczyć w sądzie o przywrócenie im dobrego imienia oraz należnego zaduszuczynienia.

Nie ma się co oszukiwać, opinia publiczna nie wybacza, ludzie bardzo szybko wydają osądy. Raz oskarżony człowiek, tym bardziej, jeśli mowa o ludziach „znanych, społecznikach”, rzadko kiedy później ma szansę na oczyszczenie swojej godności w świadomości masowej.

Poczucie władzy, czyli możliwość decydowania o losach innego człowieka, jest obiektem pożądania wielu miernych osób. Zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy można znaleźć liczne przykłady osób, które dla stanowiska są w stanie zrobić wszystko.

Dodatkowo tego typu nieuzasadnione oskarżenia są naganne z punktu widzenia całego społeczeństwa. W końcu zgłoszenie przestępstwa musi skutkować wszczęciem postępowania wyjaśniającego, pracą organów ścigania, a co za tym idzie – większymi nakładami Skarbu Państwa, na które składamy się wszyscy w podatkach czy składkach.

Fałszywe oskarżenie stanowi przestępstwo, za które sprawcy może grozić nawet 2 lata więzienia. Fałszywe oskarżenie jest działaniem szkodliwym nie tylko z punktu widzenia niesłusznie pomówionej osoby, lecz także organów ścigania. Z racji tego ustawodawca zdecydował się na o wiele surowsze kary niż w przypadku samego zniesławienia czy zniewagi. Samo fałszywe oskarżenie może skutkować karą pozbawienia wolności do 2 lat. Z kolei kiedy wraz z pomówieniem zostaną złożone spreparowane dowody, kara ta może wzrosnąć do lat 3.

Koło sprawiedliwości toczy się powoli, ale jednak się toczy. A więc te osoby, które postępują właściwie i starają się nikogo nie ranić, są w końcu nagradzane, a te, które swoim zachowaniem powodują cierpienie innych, mogą spodziewać się kary.

Każdy człowiek jest "kowalem swojego losu", ma jednak szansę zreflektować się i odkupić, zadośćuczynić skrzywdzonej osobie ponieważ nikt nie jest w stanie uniknąć konsekwencji własnych działań.

Komentarze