Mieszkańcy Łącka liczą na hojność darczyńców

Mieszkańcy wsi Łącko w gminie Pakość organizują zbiórkę pieniędzy na budowę chodnika w ich miejscowości. Chodzi o inwestycję przy drodze zarządzanej przez powiat inowrocławski, biegnącej od Łącka do Rybitw.

Na zebraniu sołeckim w dniu 23.09.2023 w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego przypadającemu w roku 2024 sołectwu Łącko mieszkańcy Łącka zdecydowali, że całą kwotę w wysokości 24.863,33 zł przeznaczą na utwardzenie pobocza (ciąg pieszy) drogi powiatowej na odcinku z miejscowości Łącko do Rybitw. Wiemy, że jest to kropla w morzu potrzeb ale od czegoś trzeba zacząć.

Akcja w Łącku została zorganizowana przez mieszkańców, którzy jak podkreślają, mają dość czekania i opieszałości władz lokalnych i czekania ponad 20 lat na chodnik, na który powiat nie może wygospodarować pieniędzy. Wiele lat prowadzone są rozmowy i korespondencja z zarządcą drogi to jest ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu. Niezliczona ilość pism, spotkań, rozmów, próśb a w ostatnim czasie złożona petycja nic nie dały. Efekt ciągle ten sam, czyli chodnika brak i nie wiadomo, kiedy powstanie. Biurokratyczna machina w zderzeniu ze zwykłymi obywatelami ciągle jest górą - uważają mieszkańcy Łącka. - Mamy już dość czekania i proszenia. Ile lat jeszcze ma upłynąć, zanim chodnik powstanie?

 Sołtys wraz z grupą mieszkańców postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i rozpoczęto zbierać pieniądze ze zbiórek publicznych na ten cel „jeżeli powiat i gmina nie mają pieniędzy to może razem uzbieramy potrzebną kwotę”. Nadal liczymy na pomoc gminy, starostwa Inowrocław, LGD Czarnoziem na Soli czy Urząd Marszałkowski bo z samego funduszu sołeckiego chodnik zostanie ukończony za 20 lat. Liczymy również na dofinansowanie zadania od wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy nadzieję będziemy mogli skorzystać z dofinansowana w wysokości 50 proc. wartości zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie lub przebudowie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych wraz z dojściami do nich.

Wszelkie darowizny na rzecz budowy chodnika z Łącka do Rybitw można wpłacać na konto stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Łącko  nr konta  63 8170 1034 0052 6177 2000 0010 z dopiskiem „na chodnik”.

W komentarzach będziemy umieszczać na bieżąco darczyńców i wpłacone kwoty.

Komentarze