Aktualności

Fundusz sołecki na 2023 rok
Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Pakości Tomasza Oset podjęto próbę realizacji w 2023 roku wspólnej inwestycji dwóch sołectw Gminy Pakość tj. Rybitwy i Łącka Wspólna inicjatywa realizowana na obszarach dwóch sołectw Łącko i Rybitwy nie tylko wzmocni tożsamość i integrację lokalną, ale w du...
Czytaj dalej
Uroczystość ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego
Podwyższenia Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa. Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świetego obchodziły ob...
Czytaj dalej
Gminne dożynki w Dziarnowie
Mszą świętą w inten­cji rol­ników i ich rodzin, a także poświęceniem tradycyj­nych wień­ców roz­poczęły się gminne dożynki w 2022 roku, a sołec­two Dziar­nowo było ich gospodarzem Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przy...
Czytaj dalej
Regaty w Łącku 2022 rok
W miniony week­end 14 sierpnia 2022 r. na jeziorze Mielno odbyły się regaty jach­tów kabinowych i klasy omega. Dwu­dniowa impreza zgromadziła 75 zawod­ników reprezen­tujących 7 klubów. Na star­cie stanęło 30 jach­tów. Roze­grano także wyścig długodystan­sowy o Błękitną Wstęgę Jeziora Mielno. W urocz...
Czytaj dalej
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Ta największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie stała się symbolem heroizmu Polaków i ich umiłowania wolności. Celem powstańców było wyzwolenie Warszawy z rąk Niemców i utworzenie w niej ośrodka polskiej władzy państwowej pr...
Czytaj dalej