Aktualności

Oszczędzajcie wodę !!
Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych zwracamy się z prośbą do wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o ograniczenie pod­lewania ogród­ków przy­domowych, traw­ników,...
Czytaj dalej
Zebranie sołeckie 18 maja 2018 r.
Zebranie sołeckie 18 maja 2018 r.   W piątek 18 maja 2018 r w świetlicy Yacht Clubu w Łącku odbyło się zebranie wiejskie. Zebraniu przewodniczył sołtys Tomasz Oset, który na wstępie szczególnie serdecznie powitał przybyłych na zebranie mieszkańców wsi Łącka, Burmistrza Miasta i Gminy Pakość Wiesła...
Czytaj dalej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ PODCZAS Festynu wiejskiego z okazji Dnia Łącka w dniu 07 lipca 2018 r. ORGANIZATOR - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko oracz Sołectwo Łącko ZAKRES I MIEJSCE OBSŁUGI - Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do...
Czytaj dalej
Sąsiedzkie sprzątanie lasu
 Problem bezprawnego korzystania z lasu w postaci zaśmiecania, składowania, wylewania nieczystości przybiera coraz silniejszą skalę. Śmieci pozostające po egzystencji człowieka pojawiają się w każdym fragmencie lasu począwszy od przydrożnych pasów drogowych, a skończywszy na wnętrzach drzewostanów ...
Czytaj dalej
1
Sołtys Łącka złożył wniosek do Rady Powiatu Inowrocławia
27 lutego 2018 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Pakości Nr XXVIII/303/2018 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łącko gm. Pakość. Zgodnie z art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia ...
Czytaj dalej

Warto przeczytać