Fundusz sołecki na 2023 rok

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Pakości Tomasza Oset podjęto próbę realizacji w 2023 roku wspólnej inwestycji dwóch sołectw Gminy Pakość tj. Rybitwy i Łącka

Wspólna inicjatywa realizowana na obszarach dwóch sołectw Łącko i Rybitwy nie tylko wzmocni tożsamość i integrację lokalną, ale w dużej mierze będzie służyć poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności ich mieszkańców. Stworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. Nr 63/3 obręb Łącko.

26 września 2022 roku na zebraniu wiejskim w Łącku mieszkańcy zdecydują czy podejmą się tej inicjatywy

Komentarze

Warto przeczytać