Uroczystość ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego

Podwyższenia Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świetego obchodziły oba Kościoły, Wschodni i Zachodni już w V wieku na pamiatkę owego krzyża, który się ukazał na widnokręgu niebieskim cesarzowi Konstantynowi przed bitwą z Maksencyuszem, a zarazem na UCZCZENIE prawdziwego krzyża Chrystusowego, znalezionego w stosie gruzów przez matke Konstantyna Helenę. Nowego blasku dodało temu świętu jeszcze inne zdarzenie. Zdarzył się bowiem szczęśliwy przypadek, że cesarz Herakliusz święty odzyskał tę drogocenna relikwię w krwawym boju z Persami i WYSTAWIŁ go w Jerozolimie na cześć publiczną".

W nie­dzielę 18 września 2022 r. odbyła się w Pakości główna uroczystość ku czci Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego. Sumie odpustowej, która została odprawiona przy ołtarzu polowym prze­wod­niczył o. Ernest Siekierka.

W mszy świętej uczest­niczyli: poseł Ewa Kozanecka, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Tomasz Oset, zastępca bur­mistrza Róża Sielecka, sekretarz gminy Joanna Zemełka, radni rady Miej­skiej w Pako­ści, poczty sztan­darowe oraz miesz­kańcy gminy i okolicz­nych miej­scowo­ści.

Komentarze