11 Listopada - Wywieś flagę narodową z okazji Święta Niepodległości

11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu – Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywatnych posesjach.  Wywieszone flagi są wyrazem naszego patriotyzmu oraz manifestacją świadomości narodowej. Pakoski samorząd gorąco zachęca wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pakość do uczczenia Święta Niepodległości przez wywieszenie flagi narodowej na swojej posesji.

Z góry dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy odpowiedzą na ten apel i włączą się w uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.

Komentarze

Warto przeczytać