Kapliczki i krzyże

Św. Ambroży, biskup Mediolanu z II poł. IV wieku wspominał o kapliczkach jako o miejscach kultu. Zgodę na odprawianie nabożeństw przy kapliczkach zatwierdził synod w Agde w początkach VI wieku.

W okresie późniejszym, kapliczki ustawiano na skrzyżowaniach dróg, w miejscach objawień religijnych lub ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń. Są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego, choć występują też w innych krajach europejskich. Tradycja budowania kapliczek jest nadal żywa, ciągle wznoszone są obiekty tego typu.

W Łącku wybudowana jest Kapliczka maryjna ufundowana staraniem Witolda Zygmaniaka i ks. Stefana Nowaka z Tuczna, gdzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza św.
Z drugiej strony wsi stoi krzyż z 1946 roku ufundowany przez Szymona Cecelona na własnej ziemi.