Myłkusy

Gromadzenie trofeów łowieckich jako pamiątek polowania zakończonego sukcesem jest w pełni zrozumiałe, ponieważ samo polowanie nacechowane jest ogromnym ładunkiem emocjonalnym i w wielu przypadkach wymaga wielkiego wysiłku fizycznego. Na początku lutego w siedzibie ZO PZŁ zebrała się komisja wyceny medalowej trofeów, która dokonała szczegółowych pomiarów 48 parostków rogaczy wyselekcjonowanych w trakcie oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. W wyniku jej prac przyznano 14 medali.
Pomiarom poddano również 9 myłkusów, którym nie przysługują medale, lecz ze względu na ciekawe formy poroża są ozdobą niejednego pokoju myśliwskiego.

Najcięższe parostki myłkusa ważyły 582 g netto, pozyskane 28 maja 2009 roku przez Kol. Macieja Malinowskiego w obwodzie nr 48 dzierżawionym przez Koło Łowieckie Nr 30 "Świt" w Chojnicach (154,5 pkt pomiarowe). Kolejne myłkusy pozyskali Koledzy:

2. Władysław Piszczek w obwodzie nr 49
3. Jarosław Jurałowicz w obwodzie nr 93
4. Ryszard Badziński w obwodzie nr 59
5. Zbigniew Niedziela w obwodzie nr 248
6. Zbigniew Barłóg w obwodzie nr 49
7. Paweł Borowicz w obwodzie nr 94
8. Żuryń Sławomir w obwodzie nr 112
9. Adrian Frąckowiak w obwodzie nr 159
10. Jerzy Jaśkiewicz w obwodzie nr 10