Medalowe czaszki bobra

Czaszka bobra stanowi bardzo ciekawe trofeum. Podczas pomiaru brana jest długość oraz szerokość czaszki w najdalej jej wysuniętych elementach. Długość mierzona jest od przedniego brzegu szczęki (łącznie z zębami), wzdłuż linii środkowej czaszki do najbardziej wysuniętych punktów potylicy Wynik w centymetrach daje liczbę punktów. Szerokość mierzona jest pod kątem prostym do linii środkowej czaszki. Maksymalna szerokość w centymetrach daje liczbę punktów. Suma punktów szerokości i długości stanowi wycenę ostateczną pomiaru czaszki. Przedziały punktowe wyceny medalowej:

  • medal brązowy 25,0 - 25,49;
  • medal srebrny: 25,5 - 25,99;
  • medal złoty: 26,0 +;

Międzynarodowa Rada Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny w 2014 r. ustaliła jednakową formułę wyceny czaszki dla bobra europejskiego i kanadyj­skiego. Czaszka podlega wycenie wg obowiązującej zasady, jak dla czaszek drapieżników. Oznacza to, że suma długości i szerokości czaszki, wyrażona w centymetrach z dokładnośdą do 0,1 mm, to liczba punktów wyceny. W literaturze spotkać można róż­ne zakresy punktacji medalowej, przykładowo w Rosji tamtejszy Rosyjski Związek Myśliwych i Ry­baków od 2009 r. za trofea medalowe uznaje czaszki o wycenie 23 pkt i więcej, a od 24 pkt h·ofeum pre­miuje się już złotym medalem. W Estonii, jak podaje Kaarel Roht [12] w 2006 r. wyceniano czaszki bobra wg jeszcze innych kryteriów punktowych. To z pewnością zmobilizowało również MRŁiOZ do ustalenia oficjalnej formuły wyceny czaszki bobra. Dzisiaj, w krajach, w których stosowane są formuły wyceny CIC ustalono jednolite zasady premiowa­nia czaszek bobra medalami: brązowym od 25 do 25,49 pkt, srebrnym od 25,50 do 25,99 pkt i złotym od 26,00 punktów. W 2017 r. przyjęto dodatkowo zasadę, że czaszki bobrów, jak również czaszki wszystkich podlegających wycenie drapieżników, wycenia się nie wcześniej jak po 30 dniach od chwili spreparowania trofeum.

Punktacja wg książki Dariusza Zalewskiego "Wycena trofeów łowieckich wybranych gatunków zwierzyny" Olsztyn 2019 r.

Lp. Myśliwy Nadleśnictwo Rok zdobycia Liczba pkt. CIC Medal Źródło
Medal złoty
1. Andrzejewski Mirosław Szubin 2021 26,07
2. Kubiak Bartłomiej Piotr Bydgoszcz 2022 26,07
Medal srebrny
3. Szurik Artur Runowo 2019 25,87
4. Kubiak Bartłomiej Piotr Różanna 2019 25,81
5. Kubiak Bartłomiej Piotr Różanna 2019 25,74
6. Kubiak Bartłomiej Piotr Różanna 2019 25,71
7. Szurik Artur Runowo 2020 25,56
8. Andrzejewski Mirosław Szubin 2020 25,52
9. Andrzejewski Mirosław Szubin 2020 25,50
Medal brązowy
10. Kubiak Bartłomiej Piotr Różanna 2020 25,42
11. Meirowski Michał Runowo 2019 25,37
12. Kubiak Bartłomiej Piotr Bydgoszcz 2022 25,37
13. Kubiak Bartłomiej Piotr Różanna 2020 25,27
14. Szurik Artur Runowo 2017 25,24
15. Kubiak Bartłomiej Piotr Różanna 2019 25,14
16. Szurik Artur Runowo 2018 25,14
17. Pierzchalski Krzysztof Szubin 2019 25,11