Medalowe czaszki jenota

Lp. Myśliwy Nadleśnictwo Rok zdobycia Liczba pkt. CIC Medal Źródło
Medal złoty
1. Andrzejewski Mirosław Szubin 2018 21,80
Medal srebrny
2. Andrzejewski Mirosław Szubin 2020 21,16
3. Andrzejewski Mirosław Szubin 2018 21,05
Medal brązowy
4. Andrzejewski Mirosław Szubin 2018 20,74
5. Sobotka Łukasz Osie 2014 20,67
6. Szurik Artur Szubin 2019 20,57
7. Andrzejewski Mirosław Szubin 2014 20,54
8. Kowalewski Adam Piotr Solec Kujawski 2013 20,52