Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2023 r.

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W BYDGOSZCZY

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

 Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy została powołana uchwałą nr 107/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

 Przewodniczący:

  1. Igor ZGOLIŃSKI Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I

Zastępcy Przewodniczącego:

  1. Dariusz KALA Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II,
  2. Ryszard OWCZARZAK

Członkowie Komisji:

  1. Tomasz ADAMSKI
  2. Anna DZIERGAWKA
  3. Bartosz ŁAPIŃSKI
  4. Mieczysław OLIWA
  5. Stefan PIETRZAK

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

 Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy mieści się przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pokój 27), tel. 52 323-18-29, 52 323-18-28, faks 52 323-18-40, e-mail: bydgoszcz@kbw.gov.pl

Obsługę Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy (dane teleadresowe jak wyżej).

Funkcję Sekretarza Komisji pełni Dyrektor Delegatury Adam Dyla.

Dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

 Członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy będą pełnić dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w siedzibie Komisji w dniach: 

30 sierpnia 2023 r.

(środa)

w godz.

9:00 – 14:00

31 sierpnia 2023 r.

(czwartek)

w godz.

9:00 – 14:00

1 września 2023 r.

(piątek)

w godz.

9:00 – 14:00

2 września 2023 r.

(sobota)

w godz.

9:00 – 14:00

4 września 2023 r.

(poniedziałek)

w godz.

9:00 – 14:00

5 września 2023 r.

(wtorek)

w godz.

9:00 – 14:00

6 września 2023 r.

(środa)

w godz.

9:00 – 16:00

 Zgłoszenia listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w imieniu komitetu wyborczego dokonuje osobiście, na piśmie, pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, przedkładając Komisji dokumenty, o których mowa w art. 211 § 4 oraz art. 212 § 1-5 w związku z art. 258 i 265 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).

Ponadto członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy będą pełnić dyżury w siedzibie Komisji w dniach: 

8 września 2023 r.

(piątek)

w godz.

9:00 – 11:00

12 września 2023 r.

(wtorek)

w godz.

9:00 – 11:00

15 września 2023 r.

(piątek)

w godz.

9:00 – 11:00

19 września 2023 r.

(wtorek)

w godz.

9:00 – 11:00

22 września 2023 r.

(piątek)

w godz.

9:00 – 11:00

26 września 2023 r.

(wtorek)

w godz.

9:00 – 11:00

29 września 2023 r.

(piątek)

w godz.

9:00 – 11:00

3 października 2023 r.

(wtorek)

w godz.

9:00 – 11:00

6 października 2023 r.

(piątek)

w godz.

9:00 – 11:00

10 października 2023 r.

(wtorek)

w godz.

9:00 – 11:00

13 października 2023 r.

(piątek)

w godz.

9:00 – 11:00

14 października 2023 r.

(sobota)

w godz.

8:00 – 20:00

15 października 2023 r.

(niedziela)

w godz.

6:00 – 24:00

16 października 2023 r.

(poniedziałek)

w godz.

0:00 – do czasu

 

 

 

ustalenia wynikówgłosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

w Bydgoszczy

/-/ Igor Zgoliński

Komentarze