Praca Radnego miasta i gminy Pakość

Praca radnych jest bardzo odpowiedzialna i ważna, ponieważ mamy wpływ na życie i funkcjonowanie całej gminy.

Lokalni samorządowcy decydują o konkretnych kwestiach inwestycyjnych, edukacyjnych, społecznych czy gospodarczych. Głosują, czy warto przeznaczyć fundusze gminne na daną sprawę, a ich praca jest bardzo znacząca dla prawidłowego funkcjonowania gminy. Do podstawowych obowiązków każdego radnego należy reprezentowanie wyborców, przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, a także przedstawianie ich organom gminy.

Większość spraw jest załatwiana w ciszy medialnej dla dobra mieszkańców lub poprzez interpelacje na sesjach Rady , podczas których rozstrzygane są różne kwestie związane z życiem i funkcjonowaniem gminy i miasta Pakości.

Sama praca jest skomplikowana i bardzo odpowiedzialna. Radni muszą podejmować decyzje i głosować (czy są za, czy przeciw danej sprawie). Udział w obradach jest poprzedzony odpowiednim przygotowaniem. Każdy radny najpierw zapoznaje się z konkretną sprawą na posiedzeniu komisji , przeanalizowuje wszystkie postulaty, czyta na temat danego aspektu społecznego czy gospodarczego inne opinie fachowców.

Ten etap racy jest realizowany również bez rozgłosu medialnego na posiedzeniach komisji problemowych Rady. Tam radny ma swoje zdanie i może być asertywny. Tylko wtedy będzie mógł przekonać innych członków zgromadzenia do swojej racji.

W obradach mogą bezpośrednio jak i pośrednio uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy za pośrednictwem transmisji obrad Rady Miasta Pakości. Jest to możliwe dzięki specjalistycznej usłudze streamingowej. Każdy mieszkaniec może nie tylko dowiedzieć się, jakie kwestie są obecnie analizowane przez radnych, ale też ocenić ich pracę, bez dodatkowych nagrań reklamowych wyświetlanych na portalach społeczniościowych. Jeżeli uznają oni, że dana osoba nie pracuje wystarczająco sumiennie, zaufanie do niej spadnie, co przełoży się na wynik w kolejnych wyborach.

Większość Radnych zajmuje się nie tylko aktywnym uczestniczeniem w nagrywanych sesjach Rady Miasta. Ich obowiązki są znacznie szersze. Codziennie odbierają telefony od mieszkańców i czytają maile z pomysłami. Piszą oni także różne wnioski i interpelacje. Wszystkie te czynności zajmują dużo czasu a ich praca jest skierowana na dobro społeczeństwa a nie na „parcie na szkło” . Parciem na szkło nazywa się sytuację, w której ktoś wszelkie swoje aktywności w życiu prywatnym oraz zawodowym ukierunkowuje w taki sposób, by stały się one atrakcyjne dla mediów. Jest to bardzo charakterystyczny postępowanie celebrytów, którzy publikują zdjęcia nawet z najbardziej intymnych wydarzeń w życiu, aby stało się to atrakcyjne dla portali internetowych, telewizji, radia, czy prasy. Jest to sposób postępowania oceniany negatywnie i zwykle wyśmiewany.

Komentarze

Warto przeczytać