Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska

Z przyjem­no­ścią infor­mujemy, że kon­kurs plastyczny pt. „Łowiec­two i węd­kar­stwo w walce o bioróż­norod­ność środowiska” zorganizowany przez Stowarzyszenie Łącko, pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego został roz­strzygnięty. W konkuresie brało udział 97 dzieci z trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Pakość.  Do II etapu konkursu zakwalifikowano 27 prac konkursowych.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk oraz zwrócenie uwagi na pracę myśliwych i wędkarzy w celu ochrony bioróżnorodności i uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodności, motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami i ochroną bioróżnorodności, propagowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt oraz zwiększenie efektywności pracy z uczniami zdolnymi. „Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Człowiek zmieniając klimat i przekształcając środowisko naturalne zmienia przestrzeń do życia i rozmnażania innym organizmom, które często nie potrafią bytować w nowych warunkach. Dlatego tak ważny jest wkład pracy organizacji zajmujących się łowiectwem i wędkarstwem w zachowanie różnorodności biologicznej poprzez introdukcję, zarybianie i ochronę siedlisk.

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć!

Po długich naradach jury konkursowe wybrało Laureatów w każdej kategorii z każdej ze szkół oraz jednego Głównego Laureata konkursu i przyznało wyróżnienia.

Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – pierwsza dla uczniów z klas I - IV, a druga dla uczniów klas V - VIII.

Oto lista zwycięzców:

Głównym Laureatem Konkursu wybrano Zuzannę Urbańską ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości za pracę:

Kategoria uczniowie z klas I – IV

I laureat – Elena Paciorek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

I laureat – Blanka Dziewiątkowska ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego
w Pakości,

I laureat – Paweł Kalczyński ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Kategoria uczniowie z klas V – VIII

I laureat – Sandra Majchrzak ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,

I laureat – Hubert Urbański ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

I laureat – Kinga Małek ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Wyróżnienia otrzymują:

Kategoria uczniowie z klas I – IV

Kornelia Kopczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

Maria Kozłowska z ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

Franciszek Rakowski ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

Aleksander Cyganek ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Oliwia Doczekalska ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Wiktoria Lampka ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Antoni Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Kalina Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Lena Wodzińska ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Alicja Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Kategoria uczniowie z klas V – VIII

Zofia Jaworska ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Laura Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Kacper Siwkowski z ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

Zuzanna Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,

Katarzyna Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Pakości,

Paweł Czkalski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Oliwier Maj ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Oskar Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Wiktor Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

Wszystkie zakupione nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu, ZO PZŁ w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Łącko zostały wydane nagrodzonym osobom w Ośrodku Kultury i Turystki  w Pakości oraz w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu gminy Pakość .

Uroczystego wręczenia nagród dokonali Przewodniczący RM w Pakości Tomasz Oset, Zastępca Burmistrza - Szymon Łepski oraz Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość - Agnieszka Chlebicka

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Komentarze