KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY PAKOŚĆ

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łącko.

CELE KONKURSU:

• zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących w niej zjawisk oraz zwrócenie uwagi na pracę myśliwych i wędkarzy w celu ochrony bioróżnorodności i uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodnością,

• motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami i ochroną bioróżnorodności,

• propagowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt,

• zwiększenie efektywności pracy z uczniami zdolnymi. „Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Człowiek zmieniając klimat i przekształcając środowisko naturalne zmienia przestrzeń do życia i rozmnażania innym organizmom, które często nie potrafią bytować w nowych warunkach. Dlatego tak ważny jest wkład pracy organizacji zajmujących się łowiectwem i wędkarstwem w zachowanie różnorodności biologicznej poprzez introdukcję, zarybianie i ochronę siedlisk.

Regulamin konkursu

Komentarze