Idą Święta

22 grudnia 2019 członkowie stowarzyszeń działających w Sołectwie Łącko spotkali się z sołtysem i radą sołecką na tradycyjnym opłatku. Już za kilka dni  Wigilia , święta i milowymi krokami nadchodzi rok 2020. Jedno co pewne na tym łez padole to ten czas, mijający szybko i bezpowrotnie.

Rok 2019 był jednym z trudniejszych okresów, jeśli wziąć pod uwagę realizacje zaplanowanych przez nas zadań, a nie ukrywamy, że nasza wioska podjęła i dalej podejmuje wiele czasem niełatwych wyzwań. Ale takie mamy potrzeby i to po prostu trzeba robić bez oglądania się na innych, aby rozwijać wieś i aby jej mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej. Na pomoc Gminy też zbytnio nie możemy liczyć.

Zewsząd słyszymy, że wszyscy borykają się z poważnymi problemami związanymi z bieżącą realizacją swoich zobowiązań finansowych, ale jeśli chodzi o nas, to na razie udaje nam się wszystko pogodzić, lecz trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała nasza przyszłość i kondycja finansowa w roku następnym.

Organizacje nasze żyją przeważnie tylko z darowizn a nowy rok zapowiada, że na pewno będziemy mieli do dyspozycji mniejsze środki finansowe niż wcześniej planowaliśmy. Trzeba będzie z niektórych imprez po prostu zrezygnować.

Działamy na rzecz naszej małej ojczyzn a zebrane pieniądze do tej pory zostawały na terenie naszego sołectwa i były przeznaczane na polepszenie życia ich mieszkańców. Bez pomocy i udziału finansowego sponsorów w zasadzie większość wydarzeń kulturalno-sportowych nie mogłaby się odbyć. Jesteśmy zdeterminowani działaniami zapoczątkowanymi jeszcze w poprzednich latach tak jak Dzień Łącka czy Piknik sportowy na które pozyskiwaliśmy zewnętrzne dofinansowania. Jednak coraz mniejsze zainteresowanie samych mieszkańców tymi imprezami powoduje, że potencjalni sponsorzy się wycofują a wolontariuszy do pomocy jest coraz mniej. Brak własnego miejsca do spotkań zarówno mieszkańców jak i członków Stowarzyszeń czy Koła Gospodyń Wiejskich w Łącku jest kolosalnym utrudnieniem ich działalności.

Stworzenie swoistego centrum wsi (budowa świetlicy), pobudziłoby zrezygnowane już społeczeństwo do ponownego aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia nowych wartości na wsi poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych oraz kultywowania tradycji wiejskich, itp. Znalazły by tam warunki do działania aktywne w tej chwili grupy mieszkańców. 

W ostatnich latach, mieszkańcy Łącka wielokrotnie pokazali, że potrafią wspólnie pracować na rzecz swojej wsi, dbać o nią i rozwijać w taki sposób, że pokazywana jest jako wzór i przykład do naśladowania daleko poza granicami naszej gminy. Aktywność mieszkańców i intensywność kontaktów międzyludzkich nie przekłada się jednak na rozwój wsi, która nadal jest bardziej doceniana poza gminą Pakość.  

Bez wsparcia gminy, budowa świetlicy nie będzie możliwa. Większość dofinansowań na rozbudowę infrastruktury nie leży w zasięgu wiejskich organizacji pozarządowych – niezbędny jest udział gminy jako operatora i beneficjenta środków przeznaczanych na inwestycje w obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność społeczną, kulturalną i gospodarczą mieszkańców wsi, a szczególnie rozwój i promocję Łącka w ostatnich kilku latach, można śmiało założyć, że budowa świetlicy będzie istotną inwestycją mającą znaczenie dla całej gminy.

Na zakończenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom Łącka najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.  Dziękujemy za wszelką pomoc służącą Łącku w 2019 roku i życzymy aby Nowy Rok był pełen optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.


Sołtys Tomasz Oset wraz z Radą Sołecką.

 

 

 

 

Komentarze