Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Gminy Pakość na rok 2020

W sierpniu 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu do spraw budżetu obywatel­skiego na 2020 r., w skład którego wchodzą: Janusz Bed­nar­ski, Monika Cabań­ska, Michał Krusiń­ski, Tomasz Oset, Józef Per­dał, Katarzyna Tom­czak i Syl­wia Rygielska.

Zespół omawiał każdy z 10 zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pakość na rok 2020 r. projektów. Trzy projekty zostały złożone inter­netowo poprzez Plat­formę Kon­sul­tacyjną, a 7 złożono w wer­sji papierowej.

Szacun­kowa war­tość zgłoszonych zadań wynosi ponad 520.000,00 zł.

Wśród propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatel­skiego są m.in.: pomost rekreacyjny z plat­formą widokową w Łącku , miasteczko rowerowe czy zakup lamp solarnych.

Od 2 września do 30 września 2019 r mieszkańcy Gminy Pakość będą mogli głosować nad poszczególnymi projektami. Zachęcamy do głosowania drogą elektroniczną pod adresem https://pakosc.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski  przypominając, że w tym roku można oddać tylko jeden głos na jeden wybrany przez siebie projekt.

Komentarze