Styczniowe spotkanie Burmistrza z sołtysami

11 stycznia 2019 w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości odbyło się pierwsze spotkanie nowych  władz samorządowych z sołtysami naszej gminy. Na spotkaniu omawiano sprawy związane z :

  • przygotowaniem do wyborów nowych sołtysów i rad sołeckich, które powinny się odbyć między 15 marca a 6 kwietnia b.r. Wstępnie wybory w Sołectwie Łącko ustalono na dzień 16 marca 2019 o godzinie 18:00
  • spraw związanych z wysokością diet sołeckich, które wg sołtysów powinny być zwiększone przynajmniej do wysokości 400 zł
  • możliwością poboru przez sołtysów opłat za śmieci,
  • realizacją funduszu sołeckiego za rok 2018 oraz planami na rok 2019. W 2019 roku fundusz sołecki wynosi 238 037,00 zł
  • organizacją ferii zimowych przez Ośrodek Sportu i Turystyki w Pakości oraz dostępności do nich dzieci z wiosek, które nie mają zapewnionego transportu.
  • koniecznością zmiany zasad funkcjonowania funduszu obywatelskiego tak aby mniejsze wioski miały większe możliwości wyborów, oraz przeznaczenia większej puli środków do dyspozycji mieszkańców wsi.
  • równym traktowaniu mieszkańców wsi z mieszkańcami miasta Pakość,
  • ustaleniem terminu dożynek gminnych na dzień 1 września 2019 w sołectwie Dziarnowo.

W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Pakości Zygmunt Groń, skarbnik Gminy Anna Kruszka, sekretarz gminy Joanna Zemełka, specjalista - pełnomocnik ds. rozwoju obszarów wiejskich Marek Nieznalski, nowy pracownik Urzędu Gminy- starszy specjalista – pełnomocnik ds. informacji publicznej i kontaktów z jednostkami organizacyjnymi gminy Sylwia Rygielska oraz wszyscy sołtysi.

Komentarze