Na wiosnę nowe wybory sołtysów

Na wiosnę 2019 r. sołectwa czekają nowe wybory sołtysów i rad sołeckich. Zazwyczaj wybory sołtysów na kolejną kadencję 2019-2024 odbywają się do 3 miesięcy od wyborów do rady gminy i burmistrza. W związku ze zmianą ustawy o samorządzie terytorialnym kadencja obecnej Rady Miejskiej trwa 5 lat dlatego zgodnie z ustawą samorządową oraz statutami sołectw (Kadencja organów wykonawczych sołectwa kończy się z upływem kadencji rady miejskiej) nowi sołtysi i rady sołeckie będą piastować swoje funkcje do końca kadencji samorządu.

Zebranie sołeckie w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Łącku odbędzie się 16 marca 2019 r o godzinie 18:00. Szczegóły o miejscu i programie podamy pod koniec lutego, jednak już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectwa Łącko do udziału w tym zebraniu.

Komentarze