BEZPŁATNE SZKOLENIA

BEZPŁATNE SZKOLENIA GEOINFORMATYCZNE WRAZ Z OBSŁUGĄ DRONA

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Warunki do spełnienia, aby zakwalifikować się na kurs:

 • Nie prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Ukończone 25 lat i maksymalnie średnie wykształcenie
 • Ukończone 50 lat niezależnie od wykształcenia
 • Osoba niepełnosprawna powyżej 25 roku życia

Zakres kursu:

Dzień 1:

 • Geoportale
 • Podstawy pracy w środowisku GIS-QGIS
 • Podstawy pracy w sieciowej aplikacji GIS-JOSM
 • Mapy cyfrowe

Dzień 2:

 • Poznanie możliwości GIS w analizach przestrzennych
 • Nowoczesne metody pozyskiwania danych przestrzennych na przykładzie UAV
 • Zajęcia praktyczne w zakresie zasad i umiejętności operowania dronem
 • Podsumowanie szkolenia i egzamin

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu, otrzymają Certyfikat Kompetencji Zawodowych – VCC.

 

 „NIE Dla Zwolnienia – TAK Dla Zatrudnienia”

Zapraszamy osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Osoby zwolnione w okresie nie dłuższym 6 miesięcy; przed dniem przystąpienia do projektu; z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem
 1. Program działań:
 • Indywidualne doradztwo zawodowe,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Studia podyplomowe dla osób z ukończonymi studiami pierwszego stopnia,
 • Staże zawodowe oraz dodatek relokacyjny
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym.
 1. Szczegóły i zgłoszenia:

„PROFESJONALISTA NA RYNKU PRACY”

Zapraszamy osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie, /z wyłączeniem miast: Toruń i Grudziądz/

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Osoby bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.
 1. Program działań:
 • Poradnictwo zawodowe, w tym identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo, ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działań,
 • Poradnictwo psychologiczne, świadczone na rzecz osób biernych zawodowo,
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Specjalistyczne kursy zawodowe,
 • Staże zawodowe – (3-miesięczne) płatne,
 • Pośrednictwo pracy.
 1. Szczegóły i zgłoszenia:

 

Komentarze