04 listopada 2018 Burmistrzem Pakości wybrano Zygmunta Gronia

ZYGMUNT GROŃ

Szanowni Mieszkańcy!

Dziękuję Wam za wielkie zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, wybierając burmistrzem Pakości. Nasza Mała Ojczyzna - Waszym i moim zdaniem - potrzebuje zmiany i wyniki wyborów są tego dowodem.
Obiecuję, że Was nie zawiodę i każdą chwilę poświęcę dla poprawienia sytuacji gminy. Liczę także na Waszą współpracę i deklaruję, że moje drzwi będą otwarte dla wszystkich mieszkańców. Bo wszyscy działamy z miłości do Pakości!
Dziękuję też dotychczasowemu burmistrzowi Wiesławowi Kończalowi za rywalizację odbywającą się w zdrowej atmosferze.

 

WIESŁAW KOŃCZAL

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Pakość,

Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w drugiej turze wyborów burmistrza Pakości oraz osobom, które przekazywały mi wszelkie wyrazy wsparcia i życzliwości. Swoje słowa podziękowania kieruję również do osób, które przez szesnaście lat mojej pracy na rzecz naszego samorządu na stanowisku burmistrza Pakości dzielili ze mną troskę i poczucie odpowiedzialności za naszą Wspólnotę.

Gmina Pakość jest dzisiaj jednostką samorządową posiadającą dobrą pozycję w regionie, a nasze osiągnięcia są cenione i dostrzegane w środowisku samorządowym. Udało nam się zbudować wizerunek gminy otwartej, sprawnie zarządzanej, potrafiącej podejmować się realizacji najtrudniejszych wyzwań. Stan finansów publicznych naszej gminy, po dokończeniu trwających obecnie inwestycji, pozwala na planowanie i realizację kolejnych zadań i wypełniania oczekiwań mieszkańców. Życzę Pakości oraz wszystkim naszym sołectwom dalszego, zrównoważonego rozwoju, ponieważ wszyscy zasługujemy na ciągłe polepszanie warunków życia oraz wzrost znaczenia miejsca, w którym żyjemy. Ta zasada była dla mnie drogowskazem przez wszystkie lata kierowania Gminą.

Dziękuję mieszkańcom naszej Gminy, za udzielenie mi zaufania do kierowania gminą przez szesnaście lat, radnym wszystkich kadencji, w szczególności podzielającym mój sposób postrzegania i rozwiązywania spraw samorządowych, sołtysom, osobom funkcyjnym, urzędnikom Urzędu Miejskiego w Pakości i jednostek podległych oraz najbliższym współpracownikom. W sposób bardzo szczególny dziękuję mojej najbliższej rodzinie.

Pozdrawiam

 

Komentarze