Łącko będzie posiadać ulice z nazwami .

06 lutego 2018 roku na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Pakości radni będą rozpatrywać projekt uchwały o nadaniu nazwy ulicom we wsi Łącko. Projekt nadania nazwy (myśliwska i żeglarska) ulicom we wsi Łącko zgłosiło zebranie sołeckie na zebraniu we wrześniu 2017 roku. Wniosek sołectwa po pozytywnej opinii komisji trafi teraz pod obrady Rady Miejskiej w Pakość.

Mieszkańcy sołectwa Łącko mają nadzieje, że ich wieś już niedługo dołączy do szerokiego grona wsi o charakterze turystycznym, które posiadają ulice z nazwami.

Uchwała Nr XXVIII/303/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 06 lutego 2018 r. ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujasko - Pomorskiego w dniu 12.02.2018 r.

Od dnia 26 lutego 2018 r. Sołectwo Łącko posiada 2 ulice z nazwami (DZ.U.WK-P poz. 760 z 12 lutego 2018 r.)

Komentarze