Spotkanie sołtysów z Burmistrzem

15 listopada 2017 r. w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbyło się  coroczne spo­tkanie sołtysów Gminy Pakość z Burmistrzem Wiesławem Kończalem pod­sumowujące cykl imprez realizowanych od maja do września pod hasłem „Lato na wsi” oraz innych imprez takich jak Pik­nik LGD czy dożynki wiej­skie w Kościelcu oraz omówiono fun­dusz sołecki.

W spo­tkaniu uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, peł­nomoc­nik ds. rol­nych Marek Nie­znal­sk, oraz dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Reimann

Burmistrz bardzo pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę z sołtysami . Te sukcesy, które mamy, są naszymi wspólnymi, bo przecież to sołtysi  wnoszą poprzez fundusz sołecki własne ważne propozycje w imieniu mieszkańców do budżetu Gminy. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy oraz podległych jednostek pracujemy dla dobra wszystkich  mieszkańców naszych sołectw.

W trakcie spotkania sołtys Łącka poruszył kilka kwestii niepokojących mieszkańców , między innymi naprawy chodnika przy drodze powiatowej, usunięcia drzewa z pasa drogowego, realizacji budowy pomostu pływającego czy też wniosku mieszkańców o nadanie nazwy ulicom w sołectwie.

Burmistrz z życzliwością szczegółowo odniósł się do poruszanych wyżej problemów co daje nadzieję  na pomyślne ich rozwiązanie.

Komentarze