Aktualności

Kolejna edycja Kujawsko-Pałuckiej Operacji Żagiel 11-12 sierpnia 2018 roku.
11-12 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Żeglarskim YKP INOWROCŁAW w Łącku k / Pakości ul. Żeglarska 1 odbędzie się „KUJAWSKO – PALUCKA OPERACJA ŻAGIEL – 2018 JACHTÓW KABINOWYCH I KLASY OMEGA” w ramach których, odbędą się Regaty o „BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIORA MIELNO Program regat; 1) 10 sierpnia 2018 r. (piąt...
Czytaj dalej
3
Fundusz Sołecki na rok 2019
Sołtys sołectwa Łącko informuje, że na rok 2019 sołectwo Łącko będzie mieć do wykorzystania środki z funduszu sołeckiego w wysokości 15.087,43 zł. Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie do 30 września 2018 r. uchwalonego przez zebranie wiejskie przedsięwzięcia przewidz...
Czytaj dalej
Festyn rodzinny "Dzień Łącka 2018"
Ponad 500 osób uczestniczyło w ostatnim w tej kadencji Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Łącka zorganizowanym przez Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko w dniu 07 lipca 2018 r. Festyn odbywał się pod hasłem „Między polem a lasem „Dary Lasu”. W ramach festynu zorganizowano punkt...
Czytaj dalej
Czy słusznie sołtysi rezygnują z szacowania szkód łowieckich.
Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Jest wybierany przez ogół mieszkańców, a jego działania wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym i tyle. Za swoją pracę otrzymuje marny ryczałt a jak zbiera p...
Czytaj dalej
Oszczędzajcie wodę !!
Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych zwracamy się z prośbą do wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o ograniczenie pod­lewania ogród­ków przy­domowych, traw­ników,...
Czytaj dalej