Budżet obywatelski Gminy Pakość na rok 2020

25 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Pakości uchwaliła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Pakość na 2020 r.  Kolejny budżet obywatelski w Gminie Pakość różni się od dotychczasowych w kilku zasadniczych punktach. Oto najważniejsze założenia w/w budżetu.

Jaka jest kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok?

Gmina proponuje na rok 2020 budżet obywatelski w wysokości 200,000 zł

Jakie projekty będzie można zgłosić do Budżetu Obywatelskiego ?

Każdy mieszkaniec Gminy Pakość może zgłosić jeden projekt należący do zadań własnych gminy, możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do rozwoju sołectwa/miasta, w szczególności działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców oraz wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy też sportowym. Zgłoszenie projektu musi być poparte przez co najmniej 8 mieszkańców Gminy Pakość. Projekty mogą być zlokalizowane tylko na terenie, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Ile razy i na ile zadań będzie można oddać swój głos?

Głosować można tylko raz (elektronicznie bądź papierowo) na wyłącznie jedno z zakwalifikowanych zadań. Prosimy o przemyślane głosowanie, ponieważ raz oddanego głosu nie można wycofać ani poprawić. Jeżeli w trakcie podliczania głosów okaże się, że dana osoba oddała głos więcej niż raz - wszystkie głosy oddane przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Ile zadań zostanie zrealizowanych?

Do realizacji kwalifikowane będą zadania rozpoczynając od tego, które uzyskało największą liczbę Państwa głosów do momentu wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Jeżeli koszt pierwszego zadania wynosi np. 150.000 zł, to po odjęciu jego wartości w puli pozostanie 50.000 zł. Od powyższej kwoty odejmujemy wartość kolejnego zadania itd. Jeżeli w puli pozostanie np. 80.000 zł, a kolejne zadanie z listy ma wartość 100.000 zł, omijamy je i przechodzimy do pierwszego z pozostałych zadań, które mieści się w tej kwocie.

Wszelkich szczegółowych informacji odnośnie budżetu obywatelskiego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Sołtysi.

Komentarze

Warto przeczytać

Wigilijna zaduma
Idą Święta