Aktualności

Festyn rodzinny "Dzień Łącka 2018"
Ponad 500 osób uczestniczyło w ostatnim w tej kadencji Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Łącka zorganizowanym przez Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko w dniu 07 lipca 2018 r. Festyn odbywał się pod hasłem „Między polem a lasem „Dary Lasu”. W ramach festynu zorganizowano punkt...
Czytaj dalej
Czy słusznie sołtysi rezygnują z szacowania szkód łowieckich.
Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Jest wybierany przez ogół mieszkańców, a jego działania wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym i tyle. Za swoją pracę otrzymuje marny ryczałt a jak zbiera p...
Czytaj dalej
Oszczędzajcie wodę !!
Ogłoszenie Przed­siębior­stwa Usług Gminnych W związku z panującymi wysokimi tem­peraturami oraz brakiem opadów atmos­ferycz­nych zwracamy się z prośbą do wszyst­kich miesz­kań­ców Gminy Pakość o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o ograniczenie pod­lewania ogród­ków przy­domowych, traw­ników,...
Czytaj dalej
Zebranie sołeckie 18 maja 2018 r.
Zebranie sołeckie 18 maja 2018 r.   W piątek 18 maja 2018 r w świetlicy Yacht Clubu w Łącku odbyło się zebranie wiejskie. Zebraniu przewodniczył sołtys Tomasz Oset, który na wstępie szczególnie serdecznie powitał przybyłych na zebranie mieszkańców wsi Łącka, Burmistrza Miasta i Gminy Pakość Wiesła...
Czytaj dalej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ PODCZAS Festynu wiejskiego z okazji Dnia Łącka w dniu 07 lipca 2018 r. ORGANIZATOR - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko oracz Sołectwo Łącko ZAKRES I MIEJSCE OBSŁUGI - Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do...
Czytaj dalej