Dodaj ogłoszenie

Aby dodać ogłoszenie, należy wysłać treść ogłoszenia z podaniem nr telefonu kontaktowego, miejscowością, adresem e-mail, ceną oraz załączonym zdjęciem na adres kontaktowy (e-mail) strony.

Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  5. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  6. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  7. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich