Aktualności

Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Pakości
W czwar­tek, 5 listopada w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej odbyło się spo­tkanie Bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala z soł­tysami. Celem spo­tkania było pod­sumowanie fun­duszu sołec­kiego za rok 2015 oraz przed­stawienie projek­tów złożonych przez przed­stawicieli sołectw na naj­bliż­szy rok...
Czytaj dalej
Zaproszenie na dożynki Powiatu Inowrocławskiego
Niedziela 6 września 2015 r. - Plac Dożynkowy w Wielowsi godz. 14.30 - powitanie uczestników oraz rozpoczęcie części artystycznejgodz. 15.00 - występ zespołu ludowego Kłopociankigodz. 15.30 - konkursygodz. 15.45 - występ uczniów Szkoły Podstawowej w Kościelcu od godz. 16.00 bezpłatne przejażdżki b...
Czytaj dalej
Kujawsko-Pałucka Operacja Żagiel 2015
15 i 16 sierpnia (sobota i niedziela) na wodach jeziora w Łącku pojawi się kilkadziesiąt jachtów – uczestników Kujawsko-Pałuckiej Operacji Żagiel 2015. Żeglarskie załogi walczyć będą m.in. o “Błękitną wstęgę jeziora Mielno”.Sportowym zmaganiom towarzyszyć będą imprezy na Przystani Łącko. W piątek, d...
Czytaj dalej
Siedem Aniołów w Łącku - 23 lipca 2015
Projekt SIEDEM ANIOŁÓW to odpowiedź młodzieży na apel papieża Franciszka RÓBCIE RABAN. Czym jest Siedem Aniołów? Jest to inicjatywa, która w swoim założeniu ma zbliżenie do siebie społeczności lokalnej poprzez wzajemne rozwijanie talentów. Przede wszystkim jednak chodzi o świadome przygotowanie mło...
Czytaj dalej
Dożynki powiatowe i fundusz sołecki
Dnia 9 lipca w Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie sołtysów w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych i kwestii Funduszu Sołeckiego. W spotkaniu oprócz sołtysów gminy Pakość udział wzięli: Zastępca Burmistrza p. Szymon Łepski, rzecznik starosty inowrocławskiego, p. Marlena Gronowska...
Czytaj dalej