Aktualności

Tradycja i kultura
1 kwietnia 2017 rozpoczęliśmy prace porządkowe miejsc kultu i pamięci w Łącku. Na początek sprzątaliśmy teren koło figury NMP. W pracach brali udział prawie wszyscy mieszkańcy łącka bądź to bezpośrednio, bodź pozdrawiając z przejeżdżających samochodów. W dalszej kolejności jest wykonanie zadaszenia...
Czytaj dalej
Wycieczka do Warszawy
W dniu 24 marca 2017 mieszkańcy Łącka mieli możliwość wyjazdu do Warszawy na Targi Łowiectwa oraz zwiedzanie parku w Wilanowie. W wyjeździe wzięło udział 30 osób - mieszkańców Łącka i okolic, rolników i myśliwych
Czytaj dalej
Zbiór ślimaka winniczka w woj. kujawsko-pomorskim
W województwie kujawsko-pomorskim przez 30 dni, pomiędzy 20 kwietnia a 31 maja 2017 r., odbędzie się zbiór ślimaka winniczka. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do 24 marca 2017 r. Ilość ślimaków zebranych z terenu...
Czytaj dalej
Zapisy do pierwszych klas szkoły podstawowej
Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal infor­muje o ter­minach i zasadach rekrutacji dzieci do klas pierw­szych szkoły pod­stawowej. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym rekrutacji na rok szkolny 2017/​2018. Zapisy uczniów do klasy pierwszej trwają tylko do 31 marca 2017 r.
Czytaj dalej
Szkolenie pn. "Fundusz Sołecki w praktyce"
W dniu 10.03.2017 w Centrum Informacji Turystycznej odbyło się szkolenie pn. "Fundusz Sołecki w praktyce " dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz sołtysów z terenu Gminy Pakość. W szkoleniu udział wzięli: Burmistrz Pakości Wiesław Kończal, pełnomocnik ds. rolnych Marek Nieznalski, inspektor ds. obsł...
Czytaj dalej